Det skiraste

Frö i skyddande hölje

Det skiraste är ytan
ett hölje
nerver och lätthet
Det värdefulla omfamnat
frukten, kärnan
det som vill och måste leva
som väntar på demaskering
att upptäckas
få fullbordas

En rustning
lika ömtålig som andning
att möta världen i
Det tunnaste tunna vänt utåt
Det starka
som vill bli funnet
gömt
som en skugga, en antydan
Stark är längtan bakom slöjan
att bli funnen
uppslukad
viljan att leva

Vad bär du för rustning?